Class 23A - Youth ShowmanshipClass 23B Youth ShowmanshipClass 24 - Adult Showmanship