Class 205 ARABIAN ENGLISH SHOW HACK CHAMPIONSHIP – OPENClass 206 HA/AA ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - Junior Horse 5 Yrs/UnderClass 207  HA/AA ENGLISH SHOW HACK CHAMPIONSHIP – ATRClass 210 ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - JTR 18 Yrs/UnderClass 211  ARABIAN ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP – AAOTR 19 Yrs/OverClass 212 HA/AA COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - Junior Horse 5/UnderClass 217 HA/AA COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP – JTR 18 Yrs/UnderClass 218 HA/AA ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - AAOTR 19 Yrs/OverClass 223  HA/AA ENGLISH SHOW HACK CHAMPIONSHIP – OPENClass 224 ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP- AAOTR 19-54 YrsClass 228 ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - Junior Horse 5/UnderClass 231 HA/AA COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP – ATR SelectClass 233 HA/AA ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP – JTR 18 Yrs/UnderClass 235  ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP- AAOTR 55 Yrs/OverClass 240 HA/AA English Pleasure OpenClass 241 ARABIAN ENGLISH SHOW HACK CHAMPIONSHIP – ATRClass 242 HA/AA Country English Pleasure JOTR 18/UnderClass 246 Arabian Country English Pleasure JOTR 18yrs/underClass 251 HA/AA Country English Pleasure AATR 19yrs/OVerClass 252 Arabian Country English Pleasure AATR SelectClass 254 Arabian English Pleasure JTR 18yrs/underClass 261 HA/AA Country English Pleasure OpenClass 263 Arabian Country English Pleasure Ladies & Gentlemen to RideClass 268 Arabian Park Horse ATRClass 280 ARABIAN COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - JTR SelectClass 281 HA/AA COUNTRY ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP – Ladies/GentlemenClass 285 Arabian English Pleasure ATRClass 285 ARABIAN ENGLISH PLEASURE CHAMPIONSHIP - ATRClass 289 Arabian English Pleasure Junior Horse 5 yrs/underClass 290 HA/AA Country English Pleasure AAOTR 55 Yrs & OverClass 291 HA/AA English Pleasure ATRClass 293 Arabian Country English Pleasure AATR 19/OverClass 305 Arabian English Pleasure OpenClass 307 HA/AA Country English Pleasure AAOTR 19-54 YrsClass 308 Arabian Country English Pleasure OpenClass 309 Arabian Park HorseClass 313 HA/AA Park Horse Championship ATRClass 381 HA/AA SHOW HACK JTR