Class 4 Arabian English Show HackClass 9 Arabian Country English PleasureClass 14 HA/AA Country English Pleasure ATR SelectClass 35 Arabian Country English Pleasure ATR SelectClass 45 HA/AA Country English Pleasure AOTRClass 82 HA English Pl ATRClass 86 Arabian Country English Pleasure AATRClass 88 HA/AA Country English Pleasure AATRClass 95 HA/AA English Pleasure OpenClass 96 HA English Pl ATR ChampionshipClass 114 Arabian Country English Pleasure JTR 18 & UnderClass 115 HA/AA Country English PleasureClass 122 HA/AA Country English Pleasure JTR 18 & UnderClass 150 HA/AA English Pleasure Open ChampionshipClass 157 Arabian Country English Pleasure AATR ChampionshipClass 159 Arabian English Show Hack ATRClass 166 HA/AA Country English Pleasure ChampionshipClass 170 HA/AA Country English Pleasure AATR ChampionshipClass 175 HA/AA Country English Pleasure JTR 18 & Under ChampionshipClass 179 Arabian English Show Hack ChampionshipClass 193 Arabian Country English Pleasure JTR 18 & Under Championship